tərbiyələndirmə

tərbiyələndirmə
«Tərbiyələndirmək» dən f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • tərbiyələndirmək — f. 1. Tərbiyə vermək, tərbiyə öyrətmək. Uşağı tərbiyələndirmək. 2. Sistematik təsir və təlim vasitəsilə birinin və ya bir çoxlarının inkişafına, təfəkkür tərzinə, hisslərinə təsir etmək; böyütmək, yetişdirmək. Məsuliyyət hissi tərbiyələndirmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tərbiyə — is. <ər.> 1. Təhsil verməklə, hər hansı adət, ədəb və davranış qaydaları və s. aşılamaqla yetişdirib böyütmə. . . Əhməd bir daha evlənməyi özünə artıq bilib, daim <Rəfiqənin> tərbiyəsilə özü məşğul olardı. İ. M.. 2. İnsanın, ümumi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ədəbləndirmək — f. Ədəb öyrətmək, ədəb vermək; tərbiyələndirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qiymətləndirmək — f. 1. Bir adamın, şeyin və ya işin əhəmiyyətini, keyfiyyətini, dəyərini düzgün başa düşüb təqdir etmək, ona qiymət vermək; dəyərləndirmək. İşçinin əməyini qiymətləndirmək. – Qəhrəman zəhmət vərdişini, əqli inkişaf, bədii zövqün tərbiyəsi ilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boy — 1. is. 1. Bədənin uzunluğu; qədd, qamət. Boyu uca adam. Boyu qısa. Sənin boyda. Bir boyda. – Bir balaca boyu var, ev dolusu toyu var. (Tapmaca). // Bədən quruluşu, bədəndə tənasüb. O qadının heç boyu yoxdur. 2. Ümumiyyətlə, uzunluq. Gəbənin boyu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tə’dib — 1) tərbiyə vermə, tərbiyələndirmə; 2) cinayətkarlara qarşı lazımi qanunların tətbiqi; 3) cəzalandırma, cəza vermə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təhzib — ə. 4O3 1) tərbiyə, təlim; öyrənmə, öyrətmə; 2) islah etmə; düzəltmə. Təhzibi əxlaq 4O3 əxlaqı islah etmə, tərbiyələndirmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • böyütmək — f. 1. Böyük eləmək, iriləşdirmək; genişləndirmək. Şəkli böyütmək. Otaqların arasını açıb böyütmək. Bağın sahəsini böyütmək. – Əhməd elə fikir eləyirdi ki, . . özü qazandığı pulların köməyi ilə alverini böyüdəcək, bir neçə gündən sonra, birinci… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tə’dibən — ə. ədəblə, tərbiyələndirməklə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • atalıq — is. 1. Ata ilə övlad arasındakı qan qohumluğu. Atalığını müəyyən etmək. Atalığını danmaq. 2. Ata üzərinə düşən vəzifə, borc. Atalıq vəzifəsi. – Etmişik ifa atalıq mehrini; Çəkmişik övladımızın fikrini. M. Ə. S.. <Hacı Murad:> Hərgah bu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”